Da li je autizam povezan sa nedostatkom raznolikosti mikrobiote creva?

Jedno od novijih istraživanja sugeriše da nedostatak raznolikosti u mikrobioti creva može biti povezan sa jednim specifičnim stanjem zvanim autizam. Istraživači sa Državnog univerziteta u Arizoni analizirali su mikrobiotu creva dece sa poremećajem autističnog spektra i otkrili da ona imaju znatno manje raznolike populacije crevne mikrobiote od zdrave dece.

Studija, objavljena u PLoS One, autora Rose Krajmalnik-Braun, je značajna jer predstavlja prvu sveobuhvatnu bakterijsku analizu dece sa poremećajem iz autističnog spektra. Istraživački tim je analizirao uzorke stolice 20 autističnih i 20 zdravih učesnika studije, starosti od 3 do 16 godina i koristio tehniku pirosekvencije, koja omogućava da se mnogo različitih uzoraka DNK kombinuje u jedan skup podataka. Ovo je omogućilo naučnicima da pojedinačno mapiraju sastav crevne mikrobiote svih učesnika.

 

Deca koja imaju autizam imaju manje bakterijskih vrsta u mikrobioti creva

Rezultati su pokazali da deca sa autizmom imaju značajno manji diverzitet bakterijskih vrsta u svojoj mikrobioti creva, u poređenju sa zdravom decom. Tačnije, tri posebna roda bakterija – Prevotella, Coprococcus i Veillonellaceae – nisu bila prisutna kod dece sa autizmom. Smatra se da ova tri bakterijska roda igraju važnu ulogu u metabolizmu ugljenih hidrata, kao i mnogo širu ulogu podrške zdravlju drugih crevnih mikroba. Istraživači su doneli zaključak da nedostatak ovih sojeva u crevima može objasniti smanjenu diversifikaciju kod dece sa autizmom.

 Autizam i crevna flora

Istraživanja poput ovog mogu nam pomoći da razumemo moguće uzroke autizma. Vodeći istraživač dr Krajmalnik-Braun prokomentarisala je nalaze svog tima:

„S obzirom na ono što znamo o veoma jakim vezama između zdravlja mozga, creva i imunog sistema, hitno nam je potrebno više istraživanja o njihovim mogućim implikacijama – posebno za razvoj novih pristupa lečenju.“

 

Zdrava mikrobiota creva – preduslov za opšte zdravlje

Takođe, s obzirom da naše opšte zdravlje i imunitet kreće od zdravlja našeg sistema za varenje, treba održavati dobar balans crevne flore i tako prevenirati razna neželjena stanja.

Disbalans mikrobiote nastaje kada se naruši ravnoteža između dobrih i loših bakterija, pod uticajem jednog ili više faktora. U tom slučaju, štetne bakterije nadvladaju korisne i dolazi do pojave simptoma kao što su dijareja, opstipacija, grčevi, nadutost, gasovi ili bola u stomaku.

Jedini način da sprečimo disbalans crevne flore jeste uzimanje dodatnih količina probiotskih kultura. Ukoliko ih unesemo u odgovarajućem broju one će neutralisati efekte patogenih sojeva u crevima i omogućiti ponovno uspostavljanje zaštitne barijere. Prilikom odabira probiotskih preparata treba imati na umu da efikasnost zavisi od probiotskih sojeva koji se u njima nalaze.

Enterobiotik® JUNIOR predstavlja jedinstvenu kombinaciju probiotske gljivice Saccharomyces boulardii, probiotskih bakterija LGG, LP 6595 i cinka formulisanu posebno za očuvanje zdravog digestivnog trakta kod dece starije od 3 godine.

 

     Reference:

  1. Krajmalnik-Brown, R. et al (2013) Reduced Incidence of Prevotella and Other Fermenters in Intestinal Microflora of Autistic Children. PLoS One. Published online ahead of print.
  2. Image source: garvandwane.com