Elektroliti su važni minerali, koji u obliku pozitivnih ili negativnih jona učestvuju u mnogim metabolitičkim procesima u našem telu.

 

Šta su elektroliti?

Koja je vaša prva asocijacija kada se spomenu elektroliti? Da li je to nadoknada elektrolita u vidu raznih rastvora koje ste dobijali još kao deca nakon dehidratacije, povraćanja ili proliva? Ili se setite napitaka u obliku voda sa elektrolitima sa kojima se rehidririrate u toku ili nakon napornih sportskih treninga i aktivnosti? Ako ste se svega ovoga setili, potpuno ste u pravu. A sada zajedno saznajemo sve što ste oduvek hteli da znate o elektrolitima: šta su elektroliti, koji su to zastupljeni elektroliti u krvi, šta je elektrolitička disocijacija i još mnogo toga.

Pojam “elektrolit” predstavlja izraz za supstance, odnosno čestice koje nose pozitivan ili negativan električni naboj. U domenu hemije, elektroliti su supstance koje sadrže slobodne jone, sposobne da vrše jonski prenos struje. U ovom obliku to mogu biti vodeni rastvori, soli, kiselina i baza, kao i njihovi rastopi. U zavisnosti koji stepen ima elektrolitička disocijacija (razlaganje molekula na pozitivne ili negativne jone pod uticajem molekula rastvarača), elektroliti se mogu podeliti na jake i slabe elektrolite.

Takođe, termin “elektroliti” se odnosi na esencijalne minerale koji se nalaze u našoj krvi, znoju i urinu. Kada se ovi minerali rastvore u tečnosti, formiraju elektrolite – pozitivne ili negativne jone, koji učestvuju u mnogim metaboličkim procesima u našem telu.

 

Najvažniji elektroliti koji se nalaze u našem telu su:

 • Natrijum-(Na)
 • Kalijum- (K)
 • Hlor-(hlorid) (Cl)
 • Kalcijum- (Ca)
 • Magnezijum- (Mg)
 • Fosfor- (fosfati) (P)
 • Hidrogenkarbonat (bikarbonati)-HCO3

 

Elektroliti u krvi normalne vrednosti

Navedeni elektroliti su neohodni za različite procese u našem telu, uključujući regulaciju pravilne funkcije nerava i mišića, održavanje acido-bazne ravnoteže- pH vrednosti krvi, osmotskog pritiska, optimalne hidratacije. Recimo, natrijum joni su važni za regulisanje prenosa impulsa putem membrana nervnih ćelija, za očuvanje osmotske ravnoteže kod regulacije hidriranosti našeg tela. Kalcijum je, zajedno uz natrijum i magnezijum, odgovoran za pravilno kontrahovanje mišića, kretanje mišićnih vlakana, kao i opuštanje mišića posle kontrakcije.

Kalijum predstavlja jedan od najvažnijih pozitivnih jona u organizmu. Kalijum učestvuje u sprovođenju električnih impulsa među ćelijama, na aktivnost svih tkiva, nervnu provodljivost, srčani rad, regulaciju volumena krvi u organizmu i funkciju bubrega. Zbog svih ovih važnih funkcija je bitno da vrednosti svih elektrolita- kalijum u krvi, hloridi u krvi, budu u okviru optimalnih preporučenih vrednosti, kako bi sve funkcije u organizmu tekle bez problema.

 

Elektroliti u obliku tečnosti

Elektroliti u obliku tečnosti

 

Disbalans elektrolita je loš po vaše zdravlje

U nekim okolnostima, nivoi elektrolita u krvi mogu postati previsoki ili niski, uzrokujući neravnotežu, ili disbalans elektrolita. Disbalans elektrolita često nastaje usled dehidratacije izazvane prekomernom toplotom, povraćanjem ili dijarejom. Zbog toga treba da vodite računa o tome da nadoknadite izgubljenu tečnost, kada je vruće ili kada ste bolesni, kao i da se nadoknade elektroliti za proliv. Recimo,  kada se znojite, gube se i voda i elektroliti, posebno natrijum i hlorid. Takođe, neke bolesti, uključujući bolest bubrega, poremećaje u ishrani i povrede poput teških opekotina, takođe mogu izazvati neravnotežu elektrolita. Ako imate blagi poremećaj elektrolita, verovatno nećete osetiti nikakve simptome. Međutim, ozbiljnije neravnoteže mogu izazvati simptome kao što su:

 • umor
 • brz ili nepravilan rad srca
 • ukočenost i peckanje
 • konfuzija
 • slabost mišića i grčevi
 • glavobolje
 • konvulzije

 

Elektroliti u vašoj ishrani

Najbolji način da se postigne i održi ravnoteža elektrolita u telu je zdrava ishrana. Glavni izvori elektrolita u hrani su voće i povrće, kao i mlečni proizvodi, orašasti plodovi i semenke. Jedan od uobičajenih izvora gde možemo naći natrijum u ishrani, kao i hlorid, je svima nama dobro poznata namirinica- kuhinjska so. Ako ste se ikada pitali šta je natrijum hlorid- NaCl- to je upravo ona!

Namirnice koje obezbeđuju elektrolite bi bile sledeće:

 • Natrijum: kisela hrana, sir i kuhinjska so
 • Hlorid: kuhinjska so
 • Magnezijum: semenke i orasi
 • Kalcijum: mlečni proizvodi, obogaćene alternative mlečnim proizvodima i zeleno lisnato povrće

Ako se pitate u kojim namirnicama ima kalijuma, odgovor bi bio da se kalijum u hrani najviše može naći u voću i povrću. Hrana bogata kalijumom su banane, avokado i slatki krompir.  Elektroliti poput bikarbonata se prirodno proizvode u vašem telu, tako da ne morate da brinete o njhovom uključivanju u svoju ishranu.

 

Elektroliti u ishrani

Elektroliti u ishrani

 

 

Da li vam je potrebna nadoknada elektrolita?

Za obezbeđenje pravilne količine elektrolita u telu bazično je dovoljna uravnotežena ishrana, koja uključuje izvore elektrolita. Naše telo može efikasno da reguliše elektrolite i da ih održava na optimalnom nivou. Ali, u nekim okolnostima, kao što su povraćanje ili dijareja, gde su gubici elektrolita preveliki, dopuna rastvorom za rehidrataciju koji sadrži elektrolite može biti korisna. Takođe, pri velikim naporima, treningu ili znojenju kod sportista, nadoknada elektrolita u obliku voda se elektrolitima kao što su natrijum, kalcijum i magnezijum bi bila poželjna. Najbolje je da se prvo konsultujete sa svojim lekarom ili farmaceutom pre dodavanja elektrolita.

I za kraj, da bi se elektroliti dobro apsorbovali u našem digestivnom traktu, potrebno je da naša mikrobiota, odnosno crevna flora bude zdrava, tj.obogaćena dobrim bakterijskim sojevima, koje obezbeđuju probiotici. Prilikom odabira probiotskih preparata treba imati na umu da efikasnost uspostavljanja zaštitne barijere u crevima zavisi od probiotskih sojeva koji se u njima nalaze. Mnoge studije pokazale su efikasnost probiotika. Probiotik Enterobiotik® sadrži probiotske kulture koje deluju singeristički u održavanju i uspostavljanju normalne funkcije crevne mikroflore, pomaže crevnoj flori da zadrži ravnotežu, integritet i raznolikost.

 

Dobar probiotik- Enterobiotik®

Dobar probiotik- Enterobiotik®

 

Literatura:

 1. “Electrolytes: Definition, Functions, Imbalance and Sources”; Healthline; https://www.healthline.com/nutrition/electrolytes ;
 1. El-Sherif N, et al. (2011); “Electrolyte disorders and arrhythmogenesis”; viamedica.pl/cardiology_journal/article/viewFile/21240/16844 ;
 1. J Intraven Nurs; Sep-Oct 1994;17(5):240-7; “The major electrolytes: sodium, potassium, and chloride”; https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/7965369/ ;
 1. Molecular Cell Biology. 4th edition; Section 21.2; “The Action Potential and Conduction of Electric Impulses”; https://www.ncbi.nlm.nih.gov/books/NBK21668/ ;
 1. Old Spring Harb Perspect Biol 2018 Feb 1;10(2):a023200.10.1101/cshperspect.a023200. “Muscle Contraction” H Lee Sweeney 1, David W Hammers; https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/29419405/ ;
 1. Clin Med (Lond); Nov-Dec 2004;4(6):573-8. doi: 10.7861/clinmedicine.4-6-573; “Fluid, electrolytes and nutrition”; Simon Allison; https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/15656483/ ;
 1. “Diagnosis and management of electrolyte emergencies”; Eva-Maria Weiss-Guillet 1, Jukka Takala, Stephan M Jakob; https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/14687593/
 1. Nutrition Data https://nutritiondata.self.com/foods-011122000000000000000-1w.html ;
 1. “Oral rehydration therapy in the second decade of the twenty-first century”; Henry J Binder 1, Ian Brown, B S Ramakrishna, Graeme P Young; https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/24562469/