Šta je sindrom iritabilnog creva?

Sindrom iritabilnog creva (IBS- irritable bowel syndrome) pripada širokom spektru funkcionalnih gastrointestinalnih poremećaja. Karakterišu ga hronični ili ponavljajući bolovi u stomaku, poremećaj u ritmu pražnjenja stolice (dijareja i/ili zatvor) i nadutost.

Za razliku od većine gastrointestinalnih poremećaja, IBS i drugi funkcionalni poremećaji gastrointestinalnog trakta predstavljaju izazov i zbog nedovoljnog razumevanja patofiziološke osnove. Terapija je simptomatska.

Koliko dece pati od sindroma iritabilnog creva?

IBS je najčešći u adultnoj populaciji mada najveći broj odraslih pacijenata navodi početak tegoba u detinjstvu. Prema metaanalizama epidemioloških studija abdominalnih bolova učestalost IBS-a u pedijatrijskoj populaciji je 8,8% i uočen je trend porasta broja obolelih u poslednje dve decenije. Faktori rizika za razvoj sindroma iritabilnog creva su genetski faktori, pozitivna porodična anamneza za inflamatorne bolesti creva i psihološki faktori kao što su stresogene društvene aktivnosti.

Česte i onesposobljavajuće tegobe povezane sa sindromom iritabilnog creva imaju značajan uticaj na svakodnevne aktivnosti, obrazovanje i sveukupan kvalitet života deteta. Dovode do velikog broja poseta gastroenterologu, obimnih ispitivanja i čestoj primeni invazivnih dijagnostičkih procedura bez jasnog objašnjenja uzroka tegoba što dodatno narušava kvalitet života deteta i porodice.

Kako pomoći detetu koje ima sindrom iritabilnog creva?

Terapija sindroma iritabilnog creva obuhvata farmakološke i nefarmakološke mere. Zabrinutost i anksioznost kod roditelja doprinose pogoršanju tegoba kod deteta pa je jako bitno objasniti roditeljima funkcionalnu prirodu tegoba. Imajući u vidu uticaj stresa na pogoršanje tegoba neophodna je psihološka podrška detetu.

Modifikacija ishrane (povećanje sadržaja vlakana, redukcija sadržaja fermentabilnih ugljenih hidrata) mogu doprineti smanjenju inteziteta tegoba. Farmakološke mere koje obuhvataju primenu spazmolitika, laksativa, lekova protiv dijareje, antibiotika i antidepresiva se ređe koriste u terapiji sindroma iritabilnog creva u dečjem uzrastu zbog čestih neželjenih efekata.

Da li probiotici pomažu kod sindroma iritabilnog creva?

Promene u crevnom mikrobiomu se smatraju potencijalnim uzrokom IBS-a. Smanjenje broja bifidobakterija, laktobacila i povišen odnos Fermicuticus/ Bacteroides su dokazani  kod pacijenata sa sindromom iritabilnog creva. Takođe, deca sa ovim sindromom imaju povišen broj proteobakterija. Imajući u vidu disbalans u crevnom mikrobiomu primena probiotika (živi mikroorganizmi koji poboljšavaju ravnotežu u sastavu crevnog mikrobioma) se preporučuje u kod  dece sa IBS-om. Pored balansiranja mikrobiote menjaju i proces fermentacije što smanjuje nadutost. Probiotici pomažu u stabilizaciji i imunskoj disregulaciji u sindromu iritabilnog creva što poboljšava integritet mukozne barijere u crevima.

Više randomizovanih studija je ispitivalo uticaj primene Lactobacillus rhamnosus GG na simptome sindroma iritabilnog creva i pokazano je da njegova primena dovodi do smanjenja učestalosti epizoda i intenziteta abdominalnog bola. Enterobiotik® JUNIOR predstavlja jedinstvenu kombinaciju probiotske gljivice Saccharomyces boulardii, probiotskih bakterija Lactobacillus rhamnosus GG, Lactobacillus plantarum 6595 i cinka formulisanu posebno za očuvanje zdravog digestivnog trakta kod dece.

 

dr Marija Klačar Uzelac
Specijalista pedijatrije
Dom zdravlja “Dr Simo Milošević”, Beograd