03.februara je organizovano predstavljenje prvih zvaničnih Smernica za farmaceute – Farmaceutska zdravstvena zaštita u primeni probiotskih preparata, autor prof.dr sci. Branislava Miljković i Katedra za farmakokinetiku i kliničku farmaciju, Farmaceutski fakultet Beograd.

Tokom ovog webinara preko 1700  farmaceuta je dobilo odgovore  na najčešća pitanja iz prakse:

  • Koji su kriterijumi za pravilan odabir probiotskog preparata?
  • Za koje indikacije i probiotske sojeve postoji najviši nivo dokaza u kliničkim studijama?
  • Zašto je bitna stabilnost probiotskih sojeva?

Prof. dr sci. Branislava Miljković, kao moderator i predavač ovog webinara je predstavila Smernicu za farmaceute uz ključne poruke da nisu svi probiotski preparati isti i ako želimo zdravstvenu korist potrebno je da se prilikom izbora konsultujemo sa farmaceutom koji će na osnovu Smernica za pravilnu primenu probiotskih preparata znati da nam preporuči probiotski preparat koji ima dovoljan broj kliničkih studija koje potkrepljuju njegovu efikasnost za konkretnu indikaciju.

Doc. Dr sci. Mirjana Rajilić je pričala o značaju intenstinalne mikrobiote i kako ona utiče na naše zdravlje. A doc. Dr sci. Davor Korčok, generalni direktor AbelaPharm je istakao značaj stabilnosti probiotskih preparata za njihovu bezbednost i efikasnost, jer je kompanija AbelaPharm lider u proizvodnji probiotskih preparata sa jedinstvenom aTECH tehnologijom koja dodatno garantuje kvalitet i stabilnost probiotskih preparata.

U nastavku možete pogledati koji su to osnovni kriterijumi za pravilan odabir probiotskog preparata: