Kako STRES utiče na vaš stomak?

Kako STRES utiče na vaš stomak?

Jako je važno razmotriti uticaj stresa na naše celokupno zdravlje, kao i na naš stomak i sistem za varenje. Previše stresa može da ima negativan uticaj kako mentalno tako i fizički na naše telo, uključujući promene i poremećaje digestivnog sistema. Uticaj stresa na...