Ekcem i stres: Da li postoji veza?

Ekcem i stres: Da li postoji veza?

Da li stres izaziva ekcem? U zadnje vreme čujemo sve više stručnih informacija da značajan broj kožnih stanja, kao što je atopisjki dermatitis ili ekcem, je najviše vezan za stres kojim smo svakodnevno izloženi. Zašto se to dešava? Znamo da stres izaziva porast...
Kako STRES utiče na vaš stomak?

Kako STRES utiče na vaš stomak?

Jako je važno razmotriti uticaj stresa na naše celokupno zdravlje, kao i na naš stomak i sistem za varenje. Previše stresa može da ima negativan uticaj kako mentalno tako i fizički na naše telo, uključujući promene i poremećaje digestivnog sistema. Uticaj stresa na...