Kako izabrati DOBAR probiotski preparat?

Sa svim novim saznanjima o probioticima ovih dana, može biti teško razumeti šta je šta i na koji način odlučiti koji probiotik da koristite.

Ima toliko informacija, hiljade različitih probiotika, milijarde brojeva i mnogo opcija, pa šta je prava kombinacija?

Kada je narušena ravnoteža među bakterijama u našim crevima, narušeno je i zdravlje u našem organizmu. Tu dobar izbor probiotika dolazi do izražaja, jer pomaže da se uspostavi ravnoteža, a samim tim i poboljša naše ukupno zdravstveno stanje.

Stoga probiotike treba pažljivo birati,  jer nisu svi isti.

Prilikom izbora probiotika vrlo je važno i znati tačnu definiciju probiotika.

Šta su probiotici?

 • Probiotici su živi mikroorganizmi koji, kada se daju u odgovarajućim količinama deluju povoljno na zdravlje domaćina, koji podrazumevaju definisane sojeve za koje postoje naučni dokazi iz kontrolisanih studija, koje pokazuju dobrobit na ljudsko zdravlje
 • Žive bakterijske kulture, tradicionalno prisutne u fermentisanoj hrani ( jogurt, hrana…), za koje ne postoje adekvatni naučni dokazi o dobrobiti za zdravlje domaćina ne mogu se smatrati probiotikom

DOBAR probiotik mora da ispuni sledeće uslove:

 • Tačno definisan sastav i kombinaciju probiotskih sojeva
 • Klinički dokazana efikasnost i bezbednost svakog probiotskog soja u tom proizvodu
 • Količina probiotskih bakterija i gljivica mora biti izražena u obliku jedinice mere za probiotike CFU*
 • Broj probiotskih kultura na kraju roka upotrebe treba da bude naznačen na pakovanju
 • Probiotski sojevi koji se nalaze u sastavu proizvoda moraju biti rezistentni na delovanje hlorovodonične kiseline i žučnih soli, da bi došli očuvani do creva gde ispoljavaju svoje delovanje
 • Ambalaža probiotskog preparata treba da bude adekvatna i da pruža zaštitu probiotskih sojeva od različitih spoljašnjih faktora, kao što su svetlost, vlažnost i kiseonik.

*CFU naučno prihvaćena jedinica mere za probiotike.

DOBAR probiotik- EnteroBiotik®

Svi uslovi su ispunjeni

Odabrana kombinacija probiotskih bakterija i gljivice
Klinički dokazana efikasnost i bezbednost svake probiotske kulture u proizvodu

Veliki broj studija je pokazao da probiotske kulture u proizvodu Probiotik Enterobiotik®

 • – Ograničavaju i uništavaju rast i razvoj patogenih mikoorganizama
 • – Obnavljaju i uspostavljaju prirodnu crevnu ravnotežu
 • – Predstavljaju barijeru za prolaz patogenih bakterija, virusa i gljivica u organizam
 • Sprečavaju štetno dejstvo bakterijskih toksina
 • Jačaju imuni odgovor

Količina probiotskih bakterija i gljivica izražena u obliku jedinice mere za probiotike CFU*
Broj probiotskih kultura na kraju roka upotrebe naznačen na pakovanju Probiotik Enterobiotik®
Probiotski sojevi u Probiotik Enterobiotik® otporni na delovanje hlorovodonične kiseline i žučnih soli
Probiotik Enterobiotik® u inovativnom aTECH pakovanju koje garantuje stabilnost i kvalitet probiotskih kultura, jer pruža zaštitu probiotskih sojeva od različitih spoljašnjih faktora, kao što su kiseonik, svetlost i vlažnost

aTECH tehnologija pakovanja

aTECH tehnologija uvedena je sa ciljem dodatne zaštite proizvoda i osiguranja kvaliteta. Ona podrazumeva primenu posebne laminatne folije kojom je dodatno zaštićen svaki blister sa kapsulama našeg preparata.

Laminatna folija predstavlja apsolutnu barijeru za kiseonik, vlagu i svetlost, koji su, pored temperature, glavni uzroci smanjenja aktivnosti aktivnog probiotskog soja.

Pored laminatne folije, u cilju povećanja stabilnosti proizvoda odnosno vijabilnosti probiotskih kultura dodali smo i inertni gas– azot. Ubrizgavanje azota u aTECH ambalažu prilikom procesa pakovanja proizvoda dovodi do istiskivanja kiseonika iz kesice, što je posebno važno jer su probiotske bakterije uglavnom anaerobni organizmi (osetljivi na kiseonik).

Naime, kiseonik može dovesti do akumulacije štetnih metabolita koji izazivaju ćelijsku smrt usled oksidativnih oštećenja.

Ubrizgavanjem azota uklanja se nepoželjni kiseonik i povećava vijabilnost (preživljavanje) probiotskih mikroorganizama.

aTECH tehnologija osigurava deklarisani broj probiotskih ćelija i na isteku roka, što je posebno važno za efikasnost preparata