Zašto je zdravlje creva važno?

Zdrav stomak je uslov za DOBRO zdravlje!

Dobre bakterije obezbeđuju zdravo i normalno funkcionisanje Vašeg probavnog sistema!

Vaša creva su dom za oko 100 hiljada milijardi mikroorganizama, nazvanih mikrobiota. To je 10x više od broja ljudskih ćelija u celom telu. Neke od ovih bakterija su dobre, korisne i neophodne za zdravi probavni i imunološki sistem, a neke mogu biti štetne za vaše zdravlje. Većina nas je rođena sa balansom, tj ravnotežom između korisnih i uslovno štetnih bakterija. Održavanje ove ravnoteže je veoma važno za opšte zdravlje, ne samo za zdravlje probavnog sistema. Pod uticajem određenih faktora ( npr antibiotici, stres, dijeta…) dolazi do narušavanja balansa dobrih i loših bakterija, što može da izazove mnogobrojne probleme – od blagih simptoma do ozbiljnih zdravstvenih problema.

Kako se narušava ravnoteža crevne flore?

Balans crevne flore može biti narušen pod uticajem određenih spoljašnjih faktora, kao što su:

Godine života
Lekovi (antibiotici)
Infekcije izazvane patogenim agensima ( E.coli, Clostridium difficile…)
Promena klimatskih uslova
Bolesti
Gojaznost
Dijeta
Stres

Koje su posledice narušene ravnoteže mikrobiote?

Disbalans mikrobiote nastaje kada se naruši ravnoteža između dobrih i loših bakterija, pod uticajem jednog ili više faktora. U tom slučaju, štetne bakterije nadvladaju korisne i dolazi do pojave simptoma kao što su  dijareje, opstipacije, grčeva, nadutosti, gasova ili bola u stomaku.

Narušena ravnoteža može da dovede i do zdravstvenih problema kao što su funkcionalni poremećaji creva, upalna bolest creva, alergije, gojaznost i dijabetes.

Jedini način da sprečimo disbalans creve flore jeste uzimanje dodatnih količina probiotskih kultura. Ukoliko ih unesemo u odgovarajućem broju one će neutralisati efekte patogenih sojeva u crevima i omogućiti ponovno uspostavljanje zaštitne barijere. Prilikom odabira probiotskih preparata treba imati na umu da efikasnost zavisi od probiotskih sojeva koji se u njima nalaze.

DOBAR PROBIOTIK ENTEROBIOTIK®

Mnoge studije su pokazale korisne efekte probiotika EnteroBiotik na našoj mikrobioti, jer probiotik EnteroBiotik pomaže flori creva da zadrži ravnotežu, integritet i raznolikost.